Coronavirus en zorg overledene

Het Coronavirus 2019-nCoV, ook bekend als Wuhan-virus, is een virus dat in december 2019 bij grote groepen mensen in de Chinese hoofdstad Wuhan van de provincie Hubei is geconstateerd. Op 30 januari 2020 is het Coronavirus door de WHO geclassificeerd als internationale noodsituatie vanwege het grote risico op verspreiding en omdat het om een tot dan toe nog onbekende virus betrof.

Vanwege de snelle overdracht van het Coronavirus (besmetting) waarvan op dit moment 18,42% van de huidige besmette personen ernstige klachten heeft en sprake is van een mortaliteit rond de 3,43% van het totaal van de door het Coronavirus besmette personen (bron: worldometer, 28 februari 2020) is van belang dat tijdens zorg voor de overledene adequate beschermingsmaatregelen worden getroffen om besmetting van medewerkers en derden te minimaliseren. In deze gegevens zijn alleen de ziektegevallen meegerekend waarvan vaststaat dat sprake is van besmetting met het Coronavirus.

Als aanvulling op deze berekeningen is van belang te vermelden dat naar alle waarschijnlijkheid bij vele besmette personen sprake is van milde ziekteverschijnselen. Deze besmette personen zijn niet in beeld bij officiële instanties en zijn niet in de berekeningen meegenomen.

Op dit moment is duidelijk dat overdracht van het Coronavirus 2019-nCoV van mens op mens kan plaatsvinden. Het LCI geeft aan: Het staat niet vast dat in de incubatietijd overdracht kan plaatsvinden. Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij verspreidt.

Coronavirus 2019-nCoV in Nederland

Op 27 februari is in Tilburg een besmetting met het Coronavirus geconstateerd. Met deze besmetting behoort Nederland nu ook tot de landen waar het Coronavirus aanwezig is en is de reële mogelijkheid ontstaan dat werkvelden waar zorg voor overledenen plaatsheeft te maken krijgen met de zorg van een besmette overledene.

Belangrijk
Onderstaande informatie kan op elk moment worden bijgesteld omdat op dit moment nog onderzoek wordt gedaan naar de besmettelijkheid en de gevolgen van het virus.

Verspreiding coronavirus voorkomen

Als volgt algemene informatie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De belangrijkste maatregelen die men kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Bron: RIVM

Verdacht (Casusdefinitie)

De casusdefintie is per 25-02-2020 door het LCI aangepast op basis van internationale afstemming bij ECDC.

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding geeft aan dat als verdacht moet worden gezien:

Een persoon met:

    • Koorts¹ (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid

EN

    • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio met wijdverspreide transmissie²

of:

  • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2.

¹ Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. Ook een immuungecompromitteerde patiënt met luchtwegklachten, die aan de epidemiologische criteria voldoet, kan laagdrempelig getest worden op SARS-CoV-2.

² Landen/regio’s met wijdverspreide transmissie zijn: China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan), Singapore, Zuid-Korea en Iran. Daarnaast enkele gemeenten in Italië: Codogno, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano (regio Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (regio Veneto).

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen: Japan, Maleisië, Thailand, Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam. Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie. Daarnaast is lokale transmissie vastgesteld in de regio’s Piëmont, Lombardije, Veneto en Emilia-Romagna in Italië. Voor deze gebieden met lokale transmissie geldt dat patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen met een pneumonie én in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in het gebied met lokale transmissie zijn geweest, in overleg met de LCI getest kunnen worden om COVID-19 uit te sluiten.

Bron: LCI

Taq: @Coronavirus, #Coronavirus

Belangrijke bronnen

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu
Link: https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China

ECDC

European Centre for Disease Prevention and Control
Agentschap met als missie om de landen binnen de Europese unie te beschermen tegen overdraagbare ziektes
Link: https://www.ecdc.europa.eu/en/home

World Health Organisation

Wereld gezondheidsorganisatie
Gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties die is opgericht om wereldwijde gezondheidszorg te monitoren en een coördinerende rol te spelen op het wereldwijde vlak.
link: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

CDC

Centers for Disease Control and Prevention
Onderdeel van het U.S> Department of Health and Human Services
Link: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html